tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持陳展鵬討論區

從新開始……

發表於 Posted on: 2018-04-01 6:18

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
從新出發,繼續加油……

發表於 Posted on: 2018-04-01 6:20

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
陳展鵬討論區原先的帖終於三月不删四月删了,持續一年便要删帖這限制是否多此一舉呢?

發表於 Posted on: 2018-04-01 7:22

yeelinging
帖數 Posts: 1344
回頂端 / Top
Right always support 陳展鵬 !

發表於 Posted on: 2018-04-01 8:13

JessicaTvb
帖數 Posts: 662
回頂端 / Top
冇所謂、永遠支持陳展鵬!
一家五口又睇番拳佬、一樣咁好睇。

發表於 Posted on: 2018-04-01 8:48

papa2015
帖數 Posts: 498
回頂端 / Top
〃▽〃Support Ruco 〃▽〃
▪*▪*▪*▪*▪*▪*▪*▪*▪*

發表於 Posted on: 2018-04-01 9:23

amychai
帖數 Posts: 578
回頂端 / Top
(*¯︶¯*)……加油
……………………………

發表於 Posted on: 2018-04-01 9:26

amychai
帖數 Posts: 578
回頂端 / Top
支持你,願你每天都過得開心!

發表於 Posted on: 2018-04-01 10:28

hin227
帖數 Posts: 1123
回頂端 / Top
原來已開咗新帖
繼續入嚟撐展鵬

發表於 Posted on: 2018-04-01 10:50

kkuu123
帖數 Posts: 718
回頂端 / Top
1/4星期日今天晚上7点J2
有BBC登陸新加坡睇

發表於 Posted on: 2018-04-01 12:20

kkuu123
帖數 Posts: 718
回頂端 / Top
冇咗之前嗰啲真可惜,冇辦法啦只好從頭再嚟過。

發表於 Posted on: 2018-04-01 14:57

wiayneenn
帖數 Posts: 938
回頂端 / Top
來簽到,支持展鵬!

發表於 Posted on: 2018-04-01 15:40

sullylau2003
帖數 Posts: 181
回頂端 / Top
再接再勵……再給力,鵬鵬永遠是No.1

發表於 Posted on: 2018-04-01 16:29

cakatg
帖數 Posts: 1139
回頂端 / Top
support chinpang forever

發表於 Posted on: 2018-04-01 16:32

心意275275
帖數 Posts: 631
回頂端 / Top
永遠支持//陳展鹏煎pang

發表於 Posted on: 2018-04-01 18:37

batayen
帖數 Posts: 591
回頂端 / Top
喜見新貼,继續支持展鹏。

發表於 Posted on: 2018-04-01 19:59

981480
帖數 Posts: 653
回頂端 / Top
報到、報到!乜原來一年既帖就要取消,真係唔知喎!唔緊要,就由4月1日從新開始,繼續全力支持展鵬……We are Ruco family

發表於 Posted on: 2018-04-01 23:44

mb_angelatam_4ecca32ac661f
帖數 Posts: 1036
回頂端 / Top
冇錯啦,最重要係继續支持展鵬,其他事唔想諗咁多!

發表於 Posted on: 2018-04-02 7:13

wiayneenn
帖數 Posts: 938
回頂端 / Top
舊帖終於被删除,一共90版,超個2000個回帖留言,點看率接近60000次,它是我們最真摯的心聲,我覺得很可惜!!!
但也正如樓上各位所言,什麽都不重要,最重要還是繼續支持展鵬,希望支持到下世紀……

發表於 Posted on: 2018-04-02 8:09

yeelinging
帖數 Posts: 1344
回頂端 / Top
路過順便入嚟支持吓陳展鹏,加油加油!

發表於 Posted on: 2018-04-02 9:48

coogt5026
帖數 Posts: 893
回頂端 / Top
撑展鵬到下世紀,給力!

發表於 Posted on: 2018-04-02 9:52

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
必須支持!

發表於 Posted on: 2018-04-02 10:19

hin227
帖數 Posts: 1123
回頂端 / Top
2017 年展鹏成绩很好,"同盟"成為年度收视冠軍,而"乘勝狙擊"也不受炮灰誇年檔影响入到收視十大排名第八,真是可喜可贺!希望08年的"天命"同樣有好成績和展鹏有突破性演出。

發表於 Posted on: 2018-04-02 16:15

batayen
帖數 Posts: 591
回頂端 / Top
同意樓上,2017 同盟收視冠軍,莫視又點?年報也報了,鐡證如山!只會令我們更加支持展鵬,期待天命,必須同步,收視必爆!我們一起為展給力!

發表於 Posted on: 2018-04-02 19:29

sullylau2003
帖數 Posts: 181
回頂端 / Top
一定會支持“天命“,希望會安排在好檔期播出,集齊天時、地利、人和就prefect !

發表於 Posted on: 2018-04-02 23:24

mb_angelatam_4ecca32ac661f
帖數 Posts: 1036
回頂端 / Top