tvb.com

 
 
tvb.com
 

谭凯琪 VS 龚嘉欣

谭凯琪漂亮
6
龚嘉欣漂亮
14
谭凯琪有观众缘
4
龚嘉欣有观众缘
13
谭凯琪演技好
11
龚嘉欣演技好
11
有谭凯琪的剧集好看
8
有龚嘉欣的剧集好看
12

總票數 Total Votes: 79

谭凯琪 VS 龚嘉欣

请投票!

發表於 Posted on: 2018-02-06 23:23

lala567
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top
谭凯琪漂亮
谭凯琪有观众缘
谭凯琪演技好
有谭凯琪的剧集好看

發表於 Posted on: 2018-02-07 9:53

mintsw
帖數 Posts: 462
回頂端 / Top