tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望"TVB週刊"復刊

睇咗"TVB週刊"好多年,由讀中學到工作,結婚後都一直有睇,連帶埋女兒和奶奶都有一齊睇,好可惜一聽到要停刊就覺得好似少咗樣娛樂咁,雖然可以喺網上睇,但感覺完全不一樣,書仔可以隨時隨地攞嚟睇,老人家,小朋友都可以隨時攞嚟睇,可以慢慢睇圖片,細心睇內容,但網上睇就完全做唔到慢慢睇圖片,細心睇內容......有時睇緊劇時想了解下劇集內容可以攞本週刊立刻睇,不用要攞手機或平版電腦上網睇,真心講攞本週刊快過開機上網睇,希望真係考慮下出番"TVB週刊",真係有一班觀眾係喜歡睇"TVB週刊"的。

發表於 Posted on: 2018-11-01 0:48

kittyka
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
復刊

發表於 Posted on: 2018-12-15 19:49

任何仁
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top