tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望《是咁的,法官閣下》播出原版

有傳《是咁的,法官閣下》被由25刪成20集播出,希望TVB唔好刪減,原版播出。畢竟台慶劇,而且香港是言論自由地區。

發表於 Posted on: 2018-10-11 23:06

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5876
回頂端 / Top
請不要栅減,不連戲無意思睇落去。

發表於 Posted on: 2018-11-22 0:45

marlee2211
帖數 Posts: 289
回頂端 / Top