tvb.com

 
 
tvb.com
 

錢進新世代..主持

這個節目, 我覺得概念非常好, 內容都非常豐富, 但主持有點喧賓奪主的感覺... 成日搶住問問題或加插不必要意見, 經常打斷咗受訪者嘅回答來加强主持人的存在感, 其實我哋係想聽受訪者講嘢遠多過主持..

發表於 Posted on: 2018-05-05 1:13

cestlavy
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top