tvb.com

 
 
tvb.com
 

TVB新聞的外國新聞來源偏頗的問題

一向以來, TVB的外國新聞都係跟據幾間美英法的知名新聞的新聞來報. TVB資源有限, 冇可能自己派記者去外國我都明. 但問題係而家愈來愈多例子證明呢D外國新聞機構立場都係偏幫西方國家, 所以在某些議題會有偏頗報導或選擇性報導.

建議無線轉報外國新聞時, 也多引用更多美英法以外的其他國家的新聞, 以免無線新聞無意之中變得一樣偏頗.

發表於 Posted on: 2018-04-29 13:12

Wakeman
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top