tvb.com

 
 
tvb.com
 

自己嘅節目自己台播出都要配音?

啱先睇咗下電視(翡翠台),播緊“小廚神”,但係好奇怪嘅係點解TVB喺自己台播自己製作嘅節目要配音嘅?

睇住高海寧把聲邊咗唔係高海寧嘅,陳凱琳把聲唔係陳凱琳嘅咁搞笑?

發表於 Posted on: 2017-12-25 11:09

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5333
回頂端 / Top