tvb.com

 
 
tvb.com
 

紀念日:TVBuddy生日快樂!

TVBuddy經已10歲喇!祝TVBuddy生日快樂!Happy Birthday!遲來的祝福唔好見怪!睇維基百科先知,原來TVBuddy 2007年出世架!時間過得真係快,負責打造設計TVBuddy嘅設計師可以喺短時間內觸動靈感,犀利!恥笑TVBuddy嘅大有人在,但我覺得佢幾盞鬼得意兼可愛!永遠永遠支持TVBuddy!時移世易,雖然你地位大不如前,但係我永遠永遠都唔會忘記你呢個Buddy!
好開心可以為你這公仔慶祝,我多想幫你同你說聲Happy Birthday,但我有心無力無法接近你,惟有寄望你感受到我嘅祝福同心意!
多謝負責打造TVBuddy嘅設計師將佢帶嚟呢個曾經美好嘅世界曾經帶俾觀眾歡樂嘅舞台!可惜呢個世界嘅天空經已變成黑暗,黑暗的天空可以蒙蔽人嘅良知同思考能力!慶幸你只係個公仔,呢片黑暗天空咁醜陋根本就唔屬於你!世界不斷在轉變,情況只會越來越惡劣!同你咁講,因為我唔想欺騙你,唔想所謂善意嘅謊言傷害到你,唔想俾個假希望你,最後令你失望難過!如果可以嘅話,你應該遠離呢地方!
無論如何,生日快樂!其實你每日都應該快樂,因為每日開心是你的使命,咁你就可以使用你的能量感染支持你的人關心你的人一樣快樂!

知識來源:
維基百科

發表於 Posted on: 2017-11-10 21:59

林永
帖數 Posts: 127
回頂端 / Top