tvb.com

 
 
tvb.com
 

好失望,點解今年FINA世界游泳錦標賽2017只播精華而唔係好似上一屆咁直播?

好失望。。2年先一屆等到頸都長點知TVB今年竟然唔直播。。明明J5都冇乜嘢播點解唔直播啊?係人都想睇直播邊有人會想睇精華。。。

發表於 Posted on: 2017-07-16 9:14

amy1314
帖數 Posts: 1446
回頂端 / Top