tvb.com

 
 
tvb.com
 

強烈要求TVB重播台慶劇-黃金十年

剛剛睇蘋果新聞, 講起呢套經典劇, 記得當時晚晚追住睇...論卡士有張兆輝, 劉嘉玲,戚美珍,曾華倩,歐陽震華,張偉健,杜德偉等,劇種都唔弱, 又話晒係台慶劇, 不明白TVB為何不重播此套劇, 強烈要求重播.

發表於 Posted on: 2017-06-07 11:14

chanmaymay
帖數 Posts: 20
回頂端 / Top
如果用黃金十年來取代蘭花劫就好,橫掂都係舊劇,不如搵套卡士勁啲
順帶一提,黃金十年啲演員個個好似食防腐咁,好keep得,尤其嗰個張兆輝,好似都唔曉老咁嘅

發表於 Posted on: 2017-06-07 13:07

柯西099
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
支持!!!!!

發表於 Posted on: 2017-06-07 18:31

沉迷于銀河睡神的魷魚
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
強烈要求重播

發表於 Posted on: 2017-06-07 18:38

沉迷于銀河歌神的魷魚
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
強烈要求重播

發表於 Posted on: 2017-06-07 18:48

沉迷于銀河萌神的魷魚
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
支持!!!!!

發表於 Posted on: 2017-06-07 18:53

eunice3000
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
一定舉手支持,呢套劇嘅卡士咁勁

發表於 Posted on: 2017-06-07 18:57

沉迷于銀河秘密的魷魚
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top