tvb.com

 
 
tvb.com
 

J5 522,合家歡時段又大改 - 改得差

逢一至五交易日
07:00PM收市大檢閱[粵]

08:00PM 無綫財經新聞[粵]
08:15PM 智富錦囊[粵]
《智富錦囊》每集均有不同專題內容,除教授中長線投資智慧、技術分析及股巿基本知識,還會追踪每周資金流向,並會以實例講解買賣股票策略及理財技巧。

一至五非財經節目

星期一
18:00 - 19:00 這個鄉鎮好獨特![粵/普]
20:30 - 21:30 越睇越健康[粵/日] (不變)

星期二
18:00 - 19:00 遊藝園[粵/英] (原為星期二19:30)
20:30 - 21:00 商意無限[粵/日]
21:00 - 21:30 商.對論[粵]

星期三

18:00 - 18:30 世界文化遺產[粵/日]
18:30 - 19:00 新Tech搜尋[粵/英]
20:30 - 21:30 韓御膳[粵/韓] (不變)

星期四
18:00 - 19:00 穿越聖地[粵/英]
20:30 = 21:30 築地尋味[粵/英] (不變)

星期五
18:00 - 18:30 韓藝色[粵/英]
18:30 - 19:00 韓系Home間[粵/韓]
20:30 - 21:30 海上絲綢之路[粵/普] (不變)

個人意見:

竟然兩個星期就改。而且改得差

19:00 - 20:30原非財經的資訊節目,兩星期好景,就冇左!

19:00再次變回508前,除J5重播同日16:00 - 17:00《收市大檢閱》外,全部劇集!

真係唔改好過!

一係,不如咁拆開19:00 - 20:30時段

19:00 - 19:30 非財經資訊節目 上半

19:30 - 19:45 無綫財經新聞[粵]
19:45 - 20:00 智富錦囊[粵]
(同時段仲有翡翠台《東張西望》)
20:00 - 20:30 非財經資訊節目 下半

(只有以下節目要拆開,每次半集
星期一 這個鄉鎮好獨特![粵/普]

星期二 遊藝園[粵/英])

於是,19:00 - 19:30 / 20:00 - 20:30有劇集以外的優質資訊節目可以享受

18:00 - 19:00,長遠都係要開返新季《別讓身體不開心》

發表於 Posted on: 2017-05-21 15:50

3420TGN930
帖數 Posts: 297
回頂端 / Top