tvb.com

 
 
tvb.com
 

關於TVB的音樂節目

我想講一件事,就係年初TVB搞「勁歌金曲2016」總選,有一個環節是鄭欣宜同其他兩位女歌手合唱,應該係成個節目最好睇0既地方,當時我就諗,如果TVB肯再拍音樂特輯,應該用呢種方法,就係由幾個歌手合拍一個特輯,例如歌手之間係朋友,或者歌手都係實力派,可以即席Jam歌,就拍埋一個特輯,唔使好似以前0個D,創作成個故仔拍外景咁假,而係拍真實0既歌手性情,歌手之間最好唔係同一間唱片公司0既,咁先有意義。

一來為TVB同唱片公司搞好返D關係,二來拍0個D歌手,唔係一個,成本效益大0左,三來係TVB仍然為香港樂壇出一分力,唔係為香港0個D天王天后錦上添花,而係為香港樂壇的新人、半新人,或者0個D有實力,但半紅不黑的歌手,幫一幫佢0地,我總覺得有樣0野叫「種善因得善果」,除非唱片公司唔肯,否則係一個幾羸的局面,而且TVB可以搵人拍,借此發掘一D有料的幕後人材。

發表於 Posted on: 2017-05-01 15:30

Argenteuil
帖數 Posts: 398
回頂端 / Top
仲有,「勁歌金曲2016」總選有一幕,係許廷鏗唱歌(好似係「最佳演繹男歌星獎」)時,佢身後放火,又有舞蹈員跳「老舞」,成件事好Kai,D舞又老土,當時台下的何雁詩、譚嘉儀等星夢的人,笑到停唔到咁,我覺得TVB應該用多少少心機,搞好D Rundown同每個環節0既編排,0個一刻真係覺得TVB節目(編排)好過時……「勁歌金曲」總選已經畀人話無公信力好多年,而音樂(包括音樂節目)係一個潮流指標,但個音樂節目一D都唔「潮」,又唔型,難怪韓流咁盛,就算韓國D歌唔掂,但起碼畀人覺得「潮」同「型」,唔好抄南韓D音樂節目,不如進化到音樂節目3.0,甚至4.0、5.0啦,南韓0個D音樂節目,我都覺得有D落後呀~~~~

好似TVB之前有架車四圍去唱歌,咁唔同歌手咪可以有唔同的合作,D觀眾可以睇多D Live Show,歌手又可以唱多D Live,練習、磨練0下歌藝,何樂而不為???

發表於 Posted on: 2017-05-01 15:34

Argenteuil
帖數 Posts: 398
回頂端 / Top