tvb.com

 
 
tvb.com
 

"穿越聖地" 調左時時播放??

"穿越聖地" 調左時時播放??

發表於 Posted on: 2017-01-12 11:23

inlog
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
究竟攪咩腰斬咁好嘅節目?

發表於 Posted on: 2017-01-15 19:02

mac84207
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
點解咁好嘅節目會無聲無色咁腰斬左?太失望了!希望TVB解釋,咁樣腰斬節目,對觀眾不負責任,點支持得你落去呀!

發表於 Posted on: 2017-01-15 21:09

Wslau
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
點解好地地會停播穿越聖地?是什麼理由?!難得我開始喜歡J5資訊節目,而家無端端冇得睇!又冇說明原因,真係好差勁!

發表於 Posted on: 2017-01-15 21:26

sa2002alc
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top