tvb.com

 
 
tvb.com
 

「宇宙兄弟」第51-99話究竟究竟仲要等到幾時先至肯喺jade嗰度播埋距啊????

上年喺jade嗰度播完第50話之後就監硬cut咗到依加爲止都仲未復播.究竟想點啊????喺j2嗰度就播足全部99話,喺jade嗰度竟然靜係播1半,咁樣搞法即係擺到明點樣都係要歧視依加仲睇緊模擬信號嘅嗰d觀衆啦,真係絕同不堪到核爆囉!!!!

發表於 Posted on: 2016-11-27 16:04

ryohoka
帖數 Posts: 40
回頂端 / Top