tvb.com

 
 
tvb.com
 

求tvb高抬貴手重播番林保全版2d加菲貓得唔得?

雖然機會唔大但都試下,我自己曾經買過香港版2d加菲貓睇,但都係得廣東話字幕無配音,依家係連畀錢都無得睇啊,得網上嗰十幾集根本唔夠,希望tvb可以幫我了咗個心願佢

發表於 Posted on: 2016-09-06 3:39

fungs3309d
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
強烈要求明珠台電影恢復麗音廣播

發表於 Posted on: 2016-12-26 1:04

fungs3309d
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
求tvb高抬貴手重播番林保全版2d加菲貓得唔得?

發表於 Posted on: 2017-09-08 1:51

fungs3309d
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top