tvb.com

 
 
tvb.com
 

穿越聖地只播了4集無端端停播左(明明是18集全),什麼事呢!

穿越聖地只播了4集無端端停播左(明明是18集全),什麼事呢!

發表於 Posted on: 2017-01-10 0:16

猫全部都係猫
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
因為新聞專題果啲重播時段由原本星期一、二、四、五晚上調鬼曬去星期六、日晚上播放!咪所以係咁囉!

發表於 Posted on: 2017-01-10 18:49

samson5007
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top
咁即係幾時再播?
J5冇位,其他台囉!快d安排啦!唔該

發表於 Posted on: 2017-01-20 0:33

mac84207
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
佢終於播番,係4月20日晚上9:30,都係喺J5播出!

發表於 Posted on: 2017-03-07 13:18

samson5007
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top