tvb.com

 
 
tvb.com
 

素食主義新潮流

發覺大臺可以出個新節目專門講素食。食齋嘅。

因為王浩信、馬德鐘、姚子羚都係食齋嘅。可以搵埋楊思琦做第四個主持。而且宜家食齋有好多新玩意,希望大台可以出個咁嘅節目試下。

發表於 Posted on: 2019-02-13 8:35

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5999
回頂端 / Top