tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望杜慶龍師父能夠幫到我

杜師傅
我實在感覺自己 好 無助 一年內患病然後離婚搞到妻離子散,我想 知道呢一個係咪我嘅命如果係我嘅命我冇嘢講 我 現時患了腎病 但是我才45歲 小孩子才五歲 因為身體一日一日的變差 而未能盡做父親嘅責任 如果可以的話真的希望到師傅能幫到我 聯繫電郵minster1026 @gmail.com

發表於 Posted on: 2018-11-04 9:44

怪獸大皇
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top