tvb.com

 
 
tvb.com
 

等待離世的病人

本人叔叔,今年44歲,有一個小朋友,由今年5月開始發病到現在,最初只有幾聲咳,演變成腸癌,再病變至肛癌,現入住黃大仙醫院。中西醫和另一類傳統療法都用試過,都冇作用。到現在,做曬所有化療和電療都冇好轉。醫生都未知是什麼事情,醫生話再冇乜野可以做到了,只有等...... 每天只能訓在床上,已經沒有力氣落床了。希望龍哥揾上面老細 感應一吓,幫忙 Check Check 佢,睇吓能不能為佢和家人,帶有一線生機
謝! chi6446@hotmail.com

發表於 Posted on: 2018-10-24 23:58

mb_Chi6446_516ae0bb13860
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top