tvb.com

 
 
tvb.com
 

懇求杜慶龍師傅救救我媽媽!媽咪至今已經反覆病左15年了

懇求杜慶龍師傅救救我媽媽!媽媽今年61歲,至今已經病左15年了。媽咪由我中學時期已經開始病,她長期臥床,足不出戶,已經屢次進出醫院,醫生說她有精神病,所以需要她長期服用精神科藥物。在三四年前,醫生更證實佢有三高,所以現在食更多藥物。最近呢3年,媽咪更說身體出現疼痛,但去醫院check,醫生又話睇唔到有任何問題。今年病情更嚴重,2018年頭,媽咪出現自殘自毁現象,已經住左半個月精神病院。在這半年內,媽咪體重更突然驟降20-30磅,由120磅下跌至80多磅,不似人形。我無論醫院又試過,宗教又試過,都無明顯改善。睇見媽咪情況病情日漸嚴重,見到佢咁辛苦,睇見都心痛,苦無對策,唯有請杜慶龍師傅救救我媽咪,
望杜師傅大慈大悲,助我媽咪解難離苦。

可聯絡我(鄭先生 )電話:59931319
Email: lung0307@gmail.com
萬分感激

發表於 Posted on: 2018-09-10 12:54

Nicky912
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top