tvb.com

 
 
tvb.com
 

請求杜慶龍師傅救我們一家

你好,以下是發生的事:
1) 我發生很多困擾,曾在夢中在洗手盤上不断嘔,開初是灰色的流質,然後慢慢變黑綠色,直到嘔完為止,然後感到整個人輕鬆起來,醒來也是,不過這感覺過了幾天後又變回沉重了。

2) 有一天,那天陽光猛烈,又特别熱,我回房開冷氣睇書,有一道白色氣流,由冷氣機快速流出,向門底流出,這時我母親在房外見到這白氣流流向另一房間,然後便不知去向。她因為在房外,所以見不到它去了邊。無論天氣多熱,也從來未試過有些白氣流見過。

3) 我父母只要一坐在飯枱前,便不知不覺互駡起來,每天都發生,怨氣很重,那種眼神很恐怖。我们一家也不約而同差不多時間行動不便,要拿手扙。有人話有嬰靈不放過我父母,唔知真?定假?

希望杜師傅幫幫我们(當中發生太多事不能盡錄)。能夠幫我們解困,感激不盡。

聯絡電郵:bronte611@yahoo.com

發表於 Posted on: 2018-06-12 19:12

Bronte611
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
致: 杜師傅
開初睇你的訪問唔覺有什麼異樣,但第二天継續睇時,就一直有雜聲响,一暫停睇就無响,一継續睇就响返,直到不睇才安靜下來。甚至與朋友通短訊也在旁邊有響聲,直到我在短訊上打上若不存惡意,或可幫它投胎,自此之後怎樣睇也没有雜聲再響。希望杜師傅睇到後幫幫忙。謝謝。

發表於 Posted on: 2018-06-18 0:17

Bronte611
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top