tvb.com

 
 
tvb.com
 

跪求杜慶龍師父救我媽!佢有末期癌症因被冤親債主纏住

杜慶龍師父,我媽媽而家有末期癌症,個傷口每日都好痛,每日都折磨緊,生不如死。
我地搵人睇過話係有2個冤親債主纏住我媽,怨恨好重!希望可以請到杜師父替我地同冤親債主講數,否則我媽未必過到今年農歷五月。懇求杜師父幫忙!萬分感謝!!

發表於 Posted on: 2018-03-18 16:44

kinybear
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
Sorry唔記得留contact, 請聯絡:
Kinybear@yahoo.com.hk

發表於 Posted on: 2018-03-18 16:47

kinybear
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top