tvb.com

 
 
tvb.com
 

懇請杜慶龍師傅解救

我媽咪今年78歲近排日日見到冇頭人同兩個10個月大1男1女小孩在家中出現,攪到老人家精神彷彿好差
懇請杜師傅幫忙打救老人家
聯絡:kenliaocc@hotmail.com

發表於 Posted on: 2018-02-07 23:14

kenliao
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top