tvb.com

 
 
tvb.com
 

請求杜慶龍師傅的聯絡方法,感謝。

你好,本人於2年前突然得到怪病,西醫已說明醫唔到,
現暫時接受中醫方面嘅治療,但久久未能痊癒以及穩定,
而且多少亦與靈異界有所關係。
之前有幸看到貴 節目內有關杜慶龍師傅的資訊,
望工作人員可提供杜慶龍師傅的聯絡方法,
以帶給本人多一絲的希望,謝謝。

如有任何資料,煩請電郵至eliekim69@yahoo.com.hk。

發表於 Posted on: 2017-10-05 13:35

eliekim
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top