tvb.com

 
 
tvb.com
 

BBC主持請注意

小弟好期待夏爺終於番黎
岩岩睇完 越睇越唔對路
成集維維一講野就停唔到咁 不停咁分享佢自己既野
霸晒嘉賓既時間 又扯亂晒成個flow
好disturbing!!!!!
請BBC注意下依個問題...... 謝謝

發表於 Posted on: 2017-08-08 14:09

kyeungp
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top