tvb.com

 
 
tvb.com
 

想杜慶龍師傅幫幫手

杜慶龍師。我舅父係大陸特然好似中風咁,手腳唔協調,手會不自然放係膊頭後面,腳又5知點玉就係尋晚凌晨3點幾開始係咁,大陸揾左師傅睇都係一樣,杜師傅可以睇下嗎?我姓鄒,電話係97334577,希望師傅可以睇下
而我就呢年成日好似有人禁住我左手既膊頭咁,勁唔舒服,睇極都唔好,個人又黑仔,希望可以幫到我,呢刻想係好無助

發表於 Posted on: 2017-04-13 15:18

Laishan214
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top