tvb.com

 
 
tvb.com
 

懇請杜慶隆師傅幫忙

兄弟幫主持人你們好。
懇請杜慶龍師傅幫忙我的朋友,因她的近5年來身體變差,尤其是頸椎的問題,導致她不能工作,心情非常非常之差,不斷地睇唔同嘅醫生,但情況沒有好轉過,所以希望師傅能出手幫忙, 因小弟十分憂心。望師傅能快些回覆, 謝謝。
電郵: tts_psd@hotmail.com

發表於 Posted on: 2017-03-28 11:20

Kent002
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top