tvb.com

 
 
tvb.com
 

查詢樊亦敏小姐所屬的道壇

唔該我都想問下野,麻煩請給予地址和聯絡方法,謝謝。

發表於 Posted on: 2017-02-27 16:52

Ajeossi
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
聯絡電郵:sskyau@gmail.com

發表於 Posted on: 2017-02-27 16:55

Ajeossi
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
Kpoonkk@yahoo.com
我都有興趣,我有事相求,希望你可以幫我

發表於 Posted on: 2017-02-27 19:58

Kpoonkk
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
可否告訴我地點?

謝謝

發表於 Posted on: 2017-02-28 12:39

Thomas1942
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
各位主持:

您好! 本人希望可以請教樊小姐所屬道塲地址/聯絡電話,有勞協助,謝謝!

聯絡人:李小姐
電郵:jb298.pl@gmail.com

發表於 Posted on: 2017-03-01 1:51

Jb298
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
你好,本人想詢問樊亦敏小姐所屬的道壇地址及聯絡方法,謝謝!
聯絡人:譚小姐
E-mail: tobyy0114@yahoo.com.hk

發表於 Posted on: 2017-03-02 1:15

Tobyykwan
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
你好!樊亦敏小姐
我都係同你有呢D感覺,係廟宇或佛堂合掌跪低就會搖彷,能夠聽到、聞到但看不到
我想了解多D,亦想到說過的道場,可否告訴我地址
現奉上電郵地址:szesze_ chan21@yahoo.com

發表於 Posted on: 2017-03-02 5:13

皓俊
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
你好,本人想詢問樊亦敏小姐所屬的道壇地址及聯絡方法,謝謝!

manlaiho@ymail.com

發表於 Posted on: 2017-03-03 1:09

何亨利
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
我都想要地址,電話. kennethchan006@gmail.com

發表於 Posted on: 2017-03-05 22:10

kenny006
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
各位主持:

您好! 本人希望可以請教樊小姐所屬道塲地址/聯絡電話,有勞協助,謝謝!

聯絡人:梁小姐
電郵:funnywong_healthy@hotmail.com

發表於 Posted on: 2017-03-07 19:57

waihanhappyforever
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
你好,因有要事,本人想詢問樊亦敏小姐所屬的道壇地址及電話,謝謝!
聯絡人:Mr Lui
E-mail: edwalui@gmail.com

發表於 Posted on: 2017-03-14 14:54

怪Edlui123
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
你好,本人想詢問樊亦敏小姐所屬的道壇地址及聯絡方法,謝謝!
timc_c@yahoo.com

發表於 Posted on: 2017-03-14 22:54

cctim
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
各位主持:

您好! 本人希望可以請教樊小姐所屬道塲地址/聯絡電話,有勞協助,謝謝!

聯絡人:Victor Chu
電郵:victorchu1992@gmail.com

發表於 Posted on: 2017-03-15 12:01

Victorchu6923
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
你好,本人想詢問樊亦敏小姐所屬的道壇地址及聯絡方法,謝謝!
Email: bruce_ting@live.hk

發表於 Posted on: 2017-03-20 0:13

mb_bruceting_4f1c2d07a7bf5
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
你好主持人,本人希望得知樊亦敏小姐所屬的道壇地址及聯絡方法,謝謝!
聯絡人:葉小姐
E-mail: kittykwan124@yahoo.com.hk

發表於 Posted on: 2017-03-20 17:11

KITTYKWAN124
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
你好!我看了在兄弟幫專輯,有事請求,希望能求助樊亦敏道教的師父教壃地址, 麻煩樊小姐能幫助結緣!
耐心等待 dora1020hk@yahoo.com.hk
謝謝
Dora

發表於 Posted on: 2017-03-20 19:04

DoraYeung
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
  • Copyright 2017 TVB.COM Limited
    A Member of TVB Group