tvb.com

 
 
tvb.com
 

羅燦空降《信報》「改革係難免」

羅燦空降《信報》「改革係難免」
2010年07月13日

《信報》噚日發出內部通告,宣佈委任電訊盈科新聞及財經資訊首席副總裁羅燦,下月 5號起出任《信報》董事及行政總裁,同時宣佈何國輝因個人事務辭去《信報》 CEO一職。羅燦一直掌管 now財經台同新聞台,今次空降《信報》,自然引起報社中人唔少揣測。


否認干預編採獨立
有《信報》中人講,昔日小小超搵何國輝入《信報》,主要搞掂副刊同廣告,家功成身退,輪到搵做過《蘋果》嘅羅燦入去,今次應該輪到「改革」新聞編採部。個通告仲同時宣佈,《信報》老總陳景祥將兼任公司董事,主攻策略發展,自然惹人猜測。
八方噚晚打電話問羅燦入《信報》有乜大計,佢承認「改革係難免」,因為家報紙要同時發展網上同手機版,內容必須提升,《信報》嘅傳統強項固然要保留,一啲人手唔夠或者仲可以改善嘅,例如 A股市場、國內政策、香港作為金融中心面對嘅挑戰等等方面嘅新聞,可以再加強,仲有,財經係專業分析,但係要吸引到一般普羅大眾 layman(門外漢)都啱睇,亦要花啲心思。
至於干預編採獨立之說,羅燦強調主要會同編採部高層傾大方向,何來干預。

發表於 Posted on: 2010-07-13 13:08

zy8964
帖數 Posts: 3888
回頂端 / Top