tvb.com

 
 
tvb.com
 

鐵探聞話4月會播

鐵探聞話4月會播

發表於 Posted on: 2019-02-18 7:03

sylivachan3
帖數 Posts: 101
回頂端 / Top
有黑仔

發表於 Posted on: 2019-02-19 6:16

Cathywongtm
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
期待

發表於 Posted on: 2019-02-20 5:10

happinessyeung
帖數 Posts: 116
回頂端 / Top
期待+1

發表於 Posted on: 2019-02-22 6:28

stupidwiki
帖數 Posts: 527
回頂端 / Top
期待袁偉豪

發表於 Posted on: 2019-02-23 13:05

小葫蘆
帖數 Posts: 359
回頂端 / Top
應該係21:30,因為20:30聽聞留左俾2019版《倚天屠龍記》,有周海媚做滅絕師太

發表於 Posted on: 2019-02-23 16:03

blue90
帖數 Posts: 1148
回頂端 / Top
期待

發表於 Posted on: 2019-03-02 4:38

susamama
帖數 Posts: 1153
回頂端 / Top
白痴tvb播2019版倚天屠龍記,人家要播完了你才播热度都没完,收视率不高,白痴还要播大陆剧没用脑想的一群人

發表於 Posted on: 2019-03-02 20:39

wckqad
帖數 Posts: 64
回頂端 / Top
鐵探係接《福爾摩師奶》,4月1日晚九點半。另外其實亦有傳4月中會播《包青天之再起風雲》。4月中啱好係《皓鑭傳》播完,咁應該係接呢個多啲嘞。

發表於 Posted on: 2019-03-03 0:12

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5999
回頂端 / Top
係唔係黑仔個套?

發表於 Posted on: 2019-03-04 6:40

lovehklovepolice
帖數 Posts: 325
回頂端 / Top
杜之克出品一定落重本,超級期待鐵探……

發表於 Posted on: 2019-03-12 9:34

小葫蘆
帖數 Posts: 359
回頂端 / Top
期待

發表於 Posted on: 2019-03-18 6:25

myworld234
帖數 Posts: 589
回頂端 / Top
4月1日九點半

發表於 Posted on: 2019-03-19 6:33

Hkcitizen689
帖數 Posts: 617
回頂端 / Top
撐……袁偉豪……鐵探

發表於 Posted on: 2019-03-19 6:47

小葫蘆
帖數 Posts: 359
回頂端 / Top
蔡思貝正

發表於 Posted on: 2019-03-19 19:55

myworld234
帖數 Posts: 589
回頂端 / Top
小紅

發表於 Posted on: 2019-03-20 6:43

stupidwiki
帖數 Posts: 527
回頂端 / Top
4月1日9:30

發表於 Posted on: 2019-03-21 6:32

wongtiyu
帖數 Posts: 480
回頂端 / Top
黑哥必睇

發表於 Posted on: 2019-03-22 6:20

stupidwiki
帖數 Posts: 527
回頂端 / Top
好L期待

發表於 Posted on: 2019-03-23 6:33

myworld234
帖數 Posts: 589
回頂端 / Top
終於嚟料

發表於 Posted on: 2019-03-24 7:35

老大哥
帖數 Posts: 1407
回頂端 / Top