tvb.com

 
 
tvb.com
 

新春開運王新年必看節目 不容錯過

新春開運王新年必看節目 不容錯過

發表於 Posted on: 2019-02-08 8:00

oren1234
帖數 Posts: 379
回頂端 / Top
好睇歸好睇,不過有啲嘢其實冇講足,例如第九集,就講到門窗相衝嘅問題,其實窗係另一個門。中國古代建築傳統上十分驟忌「穿堂風」呢樣嘢。

所以一般兩個門或者一個門同一個鏡唔可以對到正,相隔唔可以少過五米。如果少過五米,就犯咗穿堂風嘅大忌。之所以咁,係因為舊時啲居室都係坐北向南為主,而啲風主要係由北往南吹,容易令人打冷震,感冒得病,然後就有好多其他問題,所以舊時開始就好驟忌穿堂風。所以先會有呢啲禁忌。

所以如果睇返舊時啲四合院等好多屋舍就知道,舊時為咗應付穿堂風,好多屋都會有一個石屏風。有啲大戶人家甚至響屋內都擺個木造屏風。

例如隋朝時候,鮮卑貴族竇家就擺個孔雀屏風用來招親,話邊個能夠百步以外用箭射到屏風上嘅孔雀,就將個女嫁俾佢。然後有條友叫李淵嘅就成功射箭射中孔雀隻眼。就娶咗竇家女,呢個係唐高祖李淵嘅雀屏中選嘅故事。

發表於 Posted on: 2019-02-11 2:07

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5877
回頂端 / Top
幾熱鬧

發表於 Posted on: 2019-02-11 6:50

maming1234
帖數 Posts: 84
回頂端 / Top
穿堂風又叫做過堂風,有興趣嘅可以去search一下。屏風就係為咗阻擋過堂風而出來嘅嘢。

所以如果有門窗或者門同門相隔少於五米嘅話,就要整啲比較高嘅嘢做「屏風」擋一下。

發表於 Posted on: 2019-02-11 13:33

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5877
回頂端 / Top
熱熱鬧鬧咁

發表於 Posted on: 2019-02-12 7:15

chanpetersw
帖數 Posts: 465
回頂端 / Top