tvb.com

 
 
tvb.com
 

強國人扮香港人的係咁先, 點只青山院友咁簡單呀, 哈哈哈

強國人扮香港人的係咁先, 點只青山院友咁簡單呀, 哈哈哈

發表於 Posted on: 2018-11-09 12:36

Riversiide
帖數 Posts: 86
回頂端 / Top
係咁先一時係 Kathy Yau , 一時係 Jessica TVB , ..
開咁多個A/C來撐自己, 係咪, 精神分裂???................=

發表於 Posted on: 2018-11-09 13:12

係咁先正十九
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
原來如此

發表於 Posted on: 2018-11-10 11:55

膠質電視迷
帖數 Posts: 230
回頂端 / Top
V禍扛手係咁先又來乞食

發表於 Posted on: 2018-11-11 12:58

係咁先正十九
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
V台打手錢係咁先係骨場熟客, 唔做打手邊有錢幫襯骨場呀

發表於 Posted on: 2018-11-14 13:03

Riversiide
帖數 Posts: 86
回頂端 / Top