tvb.com

 
 
tvb.com
 

唔該嗰個係咞先唔好再精神分裂開咁多account

唔該嗰個係咞先唔好再精神分裂開咁多account
又KathyYau, 又正貨係咁筅,
這樣做更加顯得你/你地好cheap好low B
實在忍不住要發聲

發表於 Posted on: 2018-11-08 23:10

係咁先好很chxxp
帖數 Posts: 101
回頂端 / Top


Kathy yau


?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/大

Kathy yau


?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/大

Kathy yau


?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/


Kathy yau


?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/大

Kathy yau


?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/


Kathy yau


?
?

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

發表於 Posted on: 2018-11-09 1:38

mamee2
帖數 Posts: 104
回頂端 / Top
全民造星班仔仔紅館開演唱會,胡xx鄭xx要未有耐開到喇,全班廢餅,提早退休好過!可能開一面台就得,哈哈哈哈!
發表於 Posted on: 2018-11-02 19:18

係咁先
帖數 Posts: 984
回頂端 / Top


+++++++++++++++++


阿伯, 殭屠去狗展開show, 唔係紅館呀, 你老人痴呆定係唔識字呀?
哈哈哈哈哈

發表於 Posted on: 2018-11-09 2:20

mamee2
帖數 Posts: 104
回頂端 / Top
精神分裂好嚴重

發表於 Posted on: 2018-11-09 12:47

係咁先正十九
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
係咁先一時係 Kathy Yau , 一時係 Jessica TVB , ..
開咁多個A/C來撐自己, 係咪, 精神分裂???................=
=
=

=
=
?
?

?

/

發表於 Posted on: 2018-11-09 13:15

係咁先正十九
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top