tvb.com

 
 
tvb.com
 

TVB明年開拍重頭劇《衝上雲霄2020》

TVB明年開拍重頭劇《衝上雲霄2020》,你想邊個有份演出?

發表於 Posted on: 2018-10-06 6:50

wongtiyu
帖數 Posts: 477
回頂端 / Top
俾我嘅話,吳鎮宇、陳慧珊、黃智賢、邵美琪。雙男主女主。

然後落來年輕part,吳卓羲、葉璇、馬國明、黃智雯、黃宗澤、李佳芯、蕭正楠、姚子羚。

陳慧珊、葉璇係演返原來《衝上雲霄》第一部嘅角色,目的其實好簡單,就係來個回應返第一部。至於黃宗澤第二部冇演,但其實佢第一部都有角色,馬明連續兩部都有,蕭正楠其實係代替原來陳鍵鋒嘅位置。葉璇配唱K。黃智賢係接替原來張智霖嘅位置,邵美琪配佢做CP,咁樣搞會容易好多。

都係話天頌航空、飛揚航空業務拓展到內地,然後場景故事地點設在廣州,咁樣,粵語又順理成章,但又唔會失去港劇特色,而且廣州既係內地,但又唔會因此而剝奪到港劇特色。

而且斷估騰訊嘅目的,都係打算香港先上,畢竟目的都係講一啲內地唔方便講嘅嘢,隨時被禁嘅話題。至於騰訊上唔上,到時要睇。

發表於 Posted on: 2018-10-06 14:44

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5986
回頂端 / Top
要有馬國明!

發表於 Posted on: 2018-10-07 7:24

Johnwing345
帖數 Posts: 568
回頂端 / Top
演員替補選項:胡杏兒、周秀娜。

胡杏兒最新與蕭定一約滿,且不再續約,所以如果需要嘅話,可以拉入劇組。

周秀娜係同蕭定一反面,又係同蕭定一唔再有約,又係可以拉過來嘅。

不過拉唔拉睇監製啦。

發表於 Posted on: 2018-10-10 16:12

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5986
回頂端 / Top
馬國明

發表於 Posted on: 2018-10-11 6:31

wongtiyu
帖數 Posts: 477
回頂端 / Top