tvb.com

 
 
tvb.com
 

如何評價黃心穎

有樣
4
有聲
4
有演技
5
冇樣
11
冇聲
11
冇演技
10
總之就 very good
3
總之就係垃圾一名
12

總票數 Total Votes: 60

如何評價黃心穎

如何評價黃心穎

發表於 Posted on: 2018-09-10 18:22

花之淚
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top
演技還是有的,但當然樣貌聲音就有點那麽個了。

發表於 Posted on: 2018-09-10 18:26

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5858
回頂端 / Top
勿都冇, 只靠馬明上位, 同陳凱琳條路一樣

發表於 Posted on: 2018-09-11 17:19

van516
帖數 Posts: 670
回頂端 / Top
冇樣

發表於 Posted on: 2018-09-12 2:23

diannamark
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
演技最差的港姐

發表於 Posted on: 2018-09-13 16:28

大食弘2
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
唱歌把聲幾好演技好唔掂
個人心地就麻麻
想同佢做好朋友就要小心
隨時在你背後插你一刀

發表於 Posted on: 2018-09-14 16:10

TVVB000
帖數 Posts: 142
回頂端 / Top
樓上言下之意,佢應該主打樂壇發展而唔係視壇或者影壇。

發表於 Posted on: 2018-09-14 16:22

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5858
回頂端 / Top