tvb.com

 
 
tvb.com
 

Tvb劇集豆瓣評分表(上半年)

愛.回家之開心速遞 8.6
三個女人一個因 8.4(8.5大結局)
逆緣 7.5
平安谷之詭谷傳說 7.1
果欄中的江湖大嫂 6.6
波士早晨 6.5
棟仁的時光 6.2
翻生武林 5.7
宮心計2深宮計 5.6(暫時)

發表於 Posted on: 2018-07-08 22:00

Kenykuok
帖數 Posts: 102
回頂端 / Top
天命?

發表於 Posted on: 2018-07-09 19:36

林丈夫
帖數 Posts: 113
回頂端 / Top
天命8.3
深宫计5.6
逆缘7.5
飞虎之潜行极战6.0
卫斯理支离人4.1
卫斯理蓝血人5.1
卫斯理无名发6.5
栋仁的时光6.2

發表於 Posted on: 2018-07-09 19:58

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5863
回頂端 / Top
口碑垫底三甲:卫斯理之支离人,卫斯理之蓝血人以及宫心计2之深宫计。

發表於 Posted on: 2018-07-09 19:59

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5863
回頂端 / Top
口碑最高三甲:爱回家之开心速递、三个女人一个因以及天命

發表於 Posted on: 2018-07-09 20:01

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5863
回頂端 / Top
垫底监制:王晶、梅小青

最高三甲监制:罗震岳、林建祥、潘嘉德、庄伟健

發表於 Posted on: 2018-07-09 20:05

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5863
回頂端 / Top
再一次證明大製作大投資又有咩用?
根本tvb強項就係小品劇
三個女人,愛回家,大陸都係無官方渠道睇到,又如何?
評分都係高!好劇就係無論如何都會搵到方法追,同唔同步播根本唔係問題

發表於 Posted on: 2018-07-12 21:24

heyheyhi
帖數 Posts: 82
回頂端 / Top
嚴格來說呢個教訓未夠深刻,深刻嘅係曾志偉、汪明荃於對臺Viu出現,以及審批過唔到。

如今唔炒余詠珊就真係平息唔到民憤。汪明荃雖則話係以羅家英太太身份出現,亦都冇戴Viu嘅Label,但一個出現已經很衝擊。

一個係曾志偉現身Viu,雖然呢個都係被人鬧爆嘅事。不過曾志偉今次嘅做法就完全係咎由自取。因為今次鬧嘅人唔係TVB,而係一直同TVB唔妥嘅蘋果同埋蘋果讀者。

再者蕭若元亦都有鬧。而蕭若元同TVB亦都有牙齒印。OK,家下TVB唔鬧,但觀眾之所以鬧,原因在於曾志偉有道德責任嘅問題。難聽啲講句,TVB給予曾志偉嘅遠遠大於僱主雇員關係入面所包含嘅。所以先會有道德責任問題,所以今次曾志偉確實應該要反省。

但TVB亦都要吸取教訓,就係民心所指嘅余詠珊真係唔炒唔得。汪阿姐都講過話山頭問題,就係指嘅余詠珊、杜之克二人嘅問題。宜家需要嘅係團結人心,所以將余炒掉就會得民心好多。

發表於 Posted on: 2018-07-16 11:29

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5863
回頂端 / Top