tvb.com

 
 
tvb.com
 

林峯 拿不拿到視帝 電視劇歡不歡迎

林峯 拿不拿視帝 電視劇 歡迎 不歡迎 不歡而散 彈

發表於 Posted on: 2018-05-20 17:29

俊逸的海豚大屠殺
帖數 Posts: 192
回頂端 / Top
講真,如果林峰當年肯捱多一兩年,個視帝就到佢架喇,可惜佢冇捱到。

發表於 Posted on: 2018-05-20 19:52

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5853
回頂端 / Top
真的嗎?

發表於 Posted on: 2018-06-13 8:53

小葫蘆
帖數 Posts: 335
回頂端 / Top
佢拍使徒行者嗰年如果唔係唔續約比無線封殺, 個視帝根本冇走雞.

發表於 Posted on: 2018-06-13 9:04

Araleia
帖數 Posts: 130
回頂端 / Top
但嗰年郭晉安“忠奸人"係志在必得喎!

發表於 Posted on: 2018-06-13 9:11

cakatg
帖數 Posts: 1139
回頂端 / Top
六星都冇攞过视帝。

發表於 Posted on: 2018-06-13 22:51

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5853
回頂端 / Top