tvb.com

 
 
tvb.com
 

覺唔覺得TVB應該將啲被剪嘅砲灰劇集……

覺唔覺得TVB應該將啲被剪嘅砲灰劇集喺中午檔重播足本無刪減版,比如《翻生武林》則播放25集原版咁?反正中午檔都係重播劇集嘅。

發表於 Posted on: 2018-04-17 13:15

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5596
回頂端 / Top
支持支持!!!有好多劇集都想睇重播!!如果有足料版就好!

發表於 Posted on: 2018-04-17 17:09

winwinbbsweet
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
其實好多cut劇都係為就檔期,咁不如係mytv super度擺番足本版

發表於 Posted on: 2018-04-17 20:44

不來梅
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
重播嗰時唔駛再就檔期嘛,所以咪覺得喺中午時段重播應該冇咩問題。

發表於 Posted on: 2018-04-17 23:45

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5596
回頂端 / Top