tvb.com

 
 
tvb.com
 

到目前為止,你認為哪幾套劇集是最好看的?

《愛.回家之開心速遞》
9
《平安谷之詭谷傳說》
9
《波士早晨》
2
《三個女人一個「因」》
28
《翻生武林》
1
《果欄中的江湖大嫂》
7
《逆緣》
11

總票數 Total Votes: 67

2018年劇集

到目前為止,你認為哪幾套劇集是最好看的?

發表於 Posted on: 2018-04-15 11:21

Kenykuok
帖數 Posts: 102
回頂端 / Top
三個女人一個因,逆緣好睇!
平安谷都ok

發表於 Posted on: 2018-04-15 14:48

Anjaylia123
帖數 Posts: 252
回頂端 / Top
三個女人一個因,正到炸

發表於 Posted on: 2018-04-15 23:46

tSzbabil
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
方以因嘅故事好有意義,
除了三重人格,並有其他嘅心理病,
又講到父母長輩對下一代嘅影響相當深遠。

發表於 Posted on: 2018-04-15 23:51

水中木
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top
三個女人同逆缘

發表於 Posted on: 2018-04-16 16:58

林吉源
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
1.三個女人一個因
2.逆緣

發表於 Posted on: 2018-04-16 19:27

juicesky
帖數 Posts: 238
回頂端 / Top
三個女人一個因近期的清新佳作。男女主角顏值高而且好配合。令觀眾好投入劇情,也被他們之間的感情所感動,觀眾好像陪著他們成長,很多情節都很感人。黃智雯的演出更是出神入化。

發表於 Posted on: 2018-04-16 23:18

tonypig
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
暫時一套都冇睇,唔好意思

發表於 Posted on: 2018-04-17 2:24

shun888
帖數 Posts: 36
回頂端 / Top