tvb.com

 
 
tvb.com
 

只有劇情正 植入多d也沒所謂

只有劇情正
植入多d也沒所謂

發表於 Posted on: 2018-04-09 17:40

oliveryau234
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
贊成

發表於 Posted on: 2018-04-09 21:36

anti689
帖數 Posts: 536
回頂端 / Top
好多韓劇都有植入性廣告, 之前睇w兩個世界, 影住男主角玩智能手表玩成分鐘

發表於 Posted on: 2018-04-10 16:49

Sampanfan123
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
贊成

發表於 Posted on: 2018-04-11 19:14

chanpetersw
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top
接受

發表於 Posted on: 2018-04-13 6:42

Kolokwong1234
帖數 Posts: 551
回頂端 / Top
好事

發表於 Posted on: 2018-04-16 7:33

solar22222
帖數 Posts: 309
回頂端 / Top
沒所謂

發表於 Posted on: 2018-04-17 16:50

天行者1234567
帖數 Posts: 729
回頂端 / Top
可做

發表於 Posted on: 2018-04-18 15:31

Sampanfan123
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
無大異議

發表於 Posted on: 2018-04-22 7:39

wowowoo
帖數 Posts: 89
回頂端 / Top
1) 劇情真正需要
2) 只可輕輕帶過,
3) 不可故意近鏡影大頭
4) 每集都要有時限, 不可超時

發表於 Posted on: 2018-04-22 11:00

RadaRada
帖數 Posts: 188
回頂端 / Top
「東張西望」咁暗地裡植入藥物廣告例如鬧到滿城風雨的「牛黃丸」或一些具引導性誤導成份的廣告,就真係要不得,必須嚴打和重罰,因為這樣的廣告罔顧道德,真係會害死人的。

X2

擺到明係賣廣告, 以藥物嚟作誤導, 可以話係妄顧人命

發表於 Posted on: 2018-04-22 11:03

RadaRada
帖數 Posts: 188
回頂端 / Top
劇情真正需要,就ok

發表於 Posted on: 2018-04-26 20:11

Wongip2345
帖數 Posts: 496
回頂端 / Top