tvb.com

 
 
tvb.com
 

王浩信係 part2

王八蛋
44
賤男
49
大暖男
9
香港先生
0
偶像
8

總票數 Total Votes: 110

王浩信係 part2

王浩信係

發表於 Posted on: 2018-04-08 22:21

星座运势
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top
偷食擦鞋王

發表於 Posted on: 2018-04-08 23:05

Facebookhaha
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
通稿王
偷食信
賤男王
擦鞋王
山頭王
馬屁王
媾女王
趴街王
躝癱王
無恥王
卑鄙王

發表於 Posted on: 2018-04-09 11:56

RadaRada
帖數 Posts: 173
回頂端 / Top
演技零分,擦鞋搶奬,投票包尾,竟然厚顏無恥自制趴街獎自 high!
TVB史上最多人反對的視帝
攪到視帝含金量大趺,聲譽大跌,公信力大跌
攪到觀眾怒火大升,怨氣大升,給TVB惡評大升!
影衰之前的視帝
影響將來當視帝藝人的形象 x unlimited

擦鞋王仲厚顏說想在紅館開 show! 乜料呀佢?希望E條 cheap 友即刻消失⋯⋯

發表於 Posted on: 2018-04-10 15:27

Facebookhaha
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
世紀賤男

發表於 Posted on: 2018-04-10 17:46

RadaRada
帖數 Posts: 173
回頂端 / Top
世紀賤男
X2

發表於 Posted on: 2018-04-10 23:15

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
通稿王
偷食信
賤男王
擦鞋王
山頭王
馬屁王
媾女王
趴街王
躝癱王
無恥王
卑鄙王

世紀賤男 x 3

發表於 Posted on: 2018-04-11 21:16

偷食渣信
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top
演技零分,擦鞋搶奬,投票包尾,竟然厚顏無恥自制趴街獎自 high!
TVB史上最多人反對的視帝
攪到視帝含金量大趺,聲譽大跌,公信力大跌
攪到觀眾怒火大升,怨氣大升,給TVB惡評大升!
影衰之前的視帝
影響將來當視帝藝人的形象 x unlimited

擦鞋王仲厚顏說想在紅館開 show! 乜料呀佢?希望E條 cheap 友即刻消失⋯⋯

發表於 Posted on: 2018-04-11 21:17

偷食渣信
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top
王浩信啲卑鄙無恥下流手段, 收買傳媒請打手吹大自己, 作古仔中傷人哋,
更加唔會支持佢, 更加更加討厭佢, 為搶視帝, 出動埋老婆囡囡同膠層食飯,
但仲成日背妻媾女扮暖男, 有事求老婆幫拖, 冇事偷食當老婆透明,
如此世紀賤男, 盡快消失 x unlimited

發表於 Posted on: 2018-04-13 15:58

Facebookhaha
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
通稿王
偷食信
賤男王
擦鞋王
山頭王
馬屁王
媾女王
趴街王
躝癱王
無恥王
卑鄙王

世紀賤男 x 4

發表於 Posted on: 2018-04-13 15:59

Facebookhaha
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
演技零分,擦鞋搶奬,投票包尾,竟然厚顏無恥自制趴街獎自 high!
TVB史上最多人反對的視帝
攪到視帝含金量大趺,聲譽大跌,公信力大跌
攪到觀眾怒火大升,怨氣大升,給TVB惡評大升!
影衰之前的視帝
影響將來當視帝藝人的形象 x unlimited

擦鞋王仲厚顏說想在紅館開 show! 乜料呀佢?希望E條 cheap 友即刻消失⋯⋯

發表於 Posted on: 2018-04-14 0:20

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
通稿王
偷食信
賤男王
擦鞋王
山頭王
馬屁王
媾女王
趴街王
躝癱王
無恥王
卑鄙王

烏龜王八蛋
世紀大賤男

發表於 Posted on: 2018-04-14 10:48

脆脆薯條
帖數 Posts: 2487
回頂端 / Top
擦鞋搶奬,投票包尾,
TVB50年史上最多人反對嘅視帝 x 2

發表於 Posted on: 2018-04-16 5:58

Jungfrau
帖數 Posts: 81
回頂端 / Top
擦鞋搶奬,投票包尾,
TVB50年史上最多人反對嘅視帝 x 2

發表於 Posted on: 2018-04-16 17:43

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
擦鞋搶奬,投票包尾,
TVB50年史上最多人反對嘅視帝 x 3

發表於 Posted on: 2018-04-17 3:51

mikechang
帖數 Posts: 152
回頂端 / Top
通稿王
偷食信
賤男王
擦鞋王
山頭王
馬屁王
媾女王
趴街王
躝癱王
無恥王
卑鄙王

全球賤男 x 5

發表於 Posted on: 2018-10-01 18:01

星座运势
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top