tvb.com

 
 
tvb.com
 

微博之星 2017:电视剧男角色

王浩信 《踩過界》
12
周柏豪 《使徒行者2》
23
胡鴻鈞 《降魔的》
18
苗僑偉 《使徒行者2》
27
袁偉豪 《使徒行者2》
26
馬國明 《降魔的》
50
陳 豪 《誇世代》
28
陳展鵬 《同盟》
57
黃宗澤 《溏心風暴3》
20

總票數 Total Votes: 261

微博之星 2017:电视剧男角色

截至22:27
投票率

王浩信 《踩過界》4.5%

周柏豪 《使徒行者2》9%

胡鴻鈞 《降魔的》6.6%

苗僑偉 《使徒行者2》10.7%

袁偉豪 《使徒行者2》9.8%

馬國明 《降魔的》17.6%

陳 豪 《誇世代》10.7%

陳展鵬 《同盟》23.3%

黃宗澤 《溏心風暴3》7.8%

發表於 Posted on: 2018-02-12 22:29

CheeFeng00后
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
我一定投馬明同胡鴻鈞, 不過都覺得呢個投票方法好無謂, 投一次就夠, 何解要人每日投一次, 谷大個投票率? 但無論如何都希望降魔的勝出。

發表於 Posted on: 2018-02-13 23:43

toffy88
帖數 Posts: 162
回頂端 / Top
馬國明

發表於 Posted on: 2018-02-16 9:06

mikechang
帖數 Posts: 112
回頂端 / Top