tvb.com

 
 
tvb.com
 

微博之星 2017:电视剧男角色

王浩信 《踩過界》
19
周柏豪 《使徒行者2》
28
胡鴻鈞 《降魔的》
26
苗僑偉 《使徒行者2》
32
袁偉豪 《使徒行者2》
33
馬國明 《降魔的》
66
陳 豪 《誇世代》
36
陳展鵬 《同盟》
75
黃宗澤 《溏心風暴3》
27

總票數 Total Votes: 342

微博之星 2017:电视剧男角色

截至22:27
投票率

王浩信 《踩過界》4.5%

周柏豪 《使徒行者2》9%

胡鴻鈞 《降魔的》6.6%

苗僑偉 《使徒行者2》10.7%

袁偉豪 《使徒行者2》9.8%

馬國明 《降魔的》17.6%

陳 豪 《誇世代》10.7%

陳展鵬 《同盟》23.3%

黃宗澤 《溏心風暴3》7.8%

發表於 Posted on: 2018-02-12 22:29

CheeFeng00后
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top
我一定投馬明同胡鴻鈞, 不過都覺得呢個投票方法好無謂, 投一次就夠, 何解要人每日投一次, 谷大個投票率? 但無論如何都希望降魔的勝出。

發表於 Posted on: 2018-02-13 23:43

toffy88
帖數 Posts: 141
回頂端 / Top
馬國明

發表於 Posted on: 2018-02-16 9:06

mikechang
帖數 Posts: 165
回頂端 / Top
我支持陳展鵬,由第1日投票,直到最後1日截止為止,無論嬴輸都好,我都會盡力撐他,因為我覺得他是最好。

發表於 Posted on: 2018-02-19 22:15

Cammy0925
帖數 Posts: 175
回頂端 / Top
馬明,支持你

發表於 Posted on: 2018-02-22 1:48

化化
帖數 Posts: 468
回頂端 / Top
陳展鵬

發表於 Posted on: 2018-02-22 9:16

Marynam
帖數 Posts: 102
回頂端 / Top
2017微博給力獎
恭喜..
馬國明
宣萓
胡鴻鈞
降魔的

發表於 Posted on: 2018-02-22 12:48

mikechang
帖數 Posts: 165
回頂端 / Top
恭喜馬國明
新年新開始

發表於 Posted on: 2018-02-22 16:36

John313
帖數 Posts: 732
回頂端 / Top
恭喜马明
果然是民选视帝

發表於 Posted on: 2018-02-28 20:39

梓峰111
帖數 Posts: 58
回頂端 / Top