tvb.com

 
 
tvb.com
 

假如要增設一個最佳拍劇精神獎,你會頒給以下那位?

胡鴻鈞
14
王浩信
5
陳庭欣
2
譚凱琪
2
林夏薇
2
其他(按下並留言)
3

總票數 Total Votes: 28

假如要增設一個最佳拍劇精神獎,你會頒給以下那位?

現時tvb造就了不少好藝員,亦有不少要為劇集豁出去,為劇集放下了理想中的形象,為求劇集能順利得好評,假如要增設一個最佳拍劇精神獎,你會頒給以下那位?

發表於 Posted on: 2018-01-13 20:50

CKwanSKT
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
一眾綠葉...都未輪到胡鴻鈞啦...
幾時輪到佢囉.....

你話佢扮女人扮乜扮乜..
大把前輩級都做過...

恕我直言...
胡鴻鈞都係應該囉飛躍較正常...

發表於 Posted on: 2018-01-13 22:43

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
馬國明連踩27.5小時

發表於 Posted on: 2018-01-14 3:09

wwcchan
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top
馬國明&胡鴻鈞

發表於 Posted on: 2018-01-14 9:38

mintsw
帖數 Posts: 593
回頂端 / Top
馬國明, 別無他選!

發表於 Posted on: 2018-01-14 13:15

toffy88
帖數 Posts: 141
回頂端 / Top
陳庭欣

發表於 Posted on: 2018-01-14 14:09

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5757
回頂端 / Top
胡鴻鈞。

唔同意樓上有人講大把綠葉都未輪到佢, 做戲唔止係講經驗, 更加係講心態, 好明顯胡鴻鈞2套劇都做得好好又搏到盡, 唔應該因為佢係歌手身份而覺得佢冇所謂綠葉咁搏, 佢2個角色都唔易做, 而且唔易討好, 易服同扮女人係2樣野來的。

發表於 Posted on: 2018-01-14 18:21

訪客
回頂端 / Top
胡鴻鈞又靚仔, 又搏到盡, 今年頒獎禮應該得到以下獎項:

1. 飛躍進步男演員
2. 最佳男配角
3. 與馬明最佳拍擋獎
4. 到此一遊最佳歌曲獎

缺一不可。

發表於 Posted on: 2018-01-14 18:57

訪客
回頂端 / Top
有啊,專業演員大獎。不過我覺得應該改成專業精神獎好啲。專業演員只係演員方面,但專業精神就唔同喇,可以幕前,亦可以幕後。

編劇、編導、監製呢啲就日後會有獎攞,但燈光啊等等嗰啲就未必,所以改為專業精神獎好啲,獎項名單不變,每年獲獎人數五名。以此表達對在劇集或者綜藝資訊等製作領域做出貢獻默默付出嘅台前幕後嘅人嘅肯定。

發表於 Posted on: 2018-01-14 21:55

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5757
回頂端 / Top
而且,專業精神獎嘅領域廣,所以即使每年獲獎數五名都唔會嫌爛,亦冇可能豬肉。

發表於 Posted on: 2018-01-14 21:57

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5757
回頂端 / Top
馬國明&胡鴻鈞兩個一齊

發表於 Posted on: 2018-01-15 6:31

ilovehkkowloon
帖數 Posts: 261
回頂端 / Top