tvb.com

 
 
tvb.com
 

最期待溏心风暴3既火花

夏雨+李司棋+米雪+菊姐
14
李司棋,黃宗澤
10
唐文龍+陳敏之
10
王浩信+岑麗香
5
黃宗澤+黄翠如
6
關菊英,阮兆祥
10

總票數 Total Votes: 55

期待溏心风暴3...

黃翠如係唯一個敗筆,咁多人不找,找黃翠如來配Bosco?
王君馨,林夏薇,李佳芯有演技又靚女,好過黃翠如多多聲
至於岑麗香配王浩信,不如找朱千雪或李佳芯好過啦

發表於 Posted on: 2017-10-11 8:47

半糖茉莉
帖數 Posts: 744
回頂端 / Top
支持黃翠如,最喜歡看她演出!!!!!!

發表於 Posted on: 2017-10-13 17:59

Garbrille
帖數 Posts: 1548
回頂端 / Top
李司棋,黃宗澤

發表於 Posted on: 2017-10-16 6:05

Kolokwong1234
帖數 Posts: 531
回頂端 / Top
關菊英,阮兆祥

發表於 Posted on: 2017-10-16 6:05

Wantmoneywong
帖數 Posts: 501
回頂端 / Top