tvb.com

 
 
tvb.com
 

我鐘意《老表畢業喇》

我鐘意《老表畢業喇》

發表於 Posted on: 2017-10-05 8:59

wongtiyu
帖數 Posts: 393
回頂端 / Top
me too

發表於 Posted on: 2017-10-09 6:04

wongtiyu
帖數 Posts: 393
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-10-09 6:05

香BB
帖數 Posts: 1635
回頂端 / Top
個人認為《老表畢業喇》出色作品一部好的影視作品,不在與它有多少明星大牌多能譁眾取寵

發表於 Posted on: 2017-10-13 4:37

wongtiyu
帖數 Posts: 393
回頂端 / Top
睇咗《老表畢業喇》,覺劇組的用心,讓人感動

發表於 Posted on: 2017-10-13 4:38

Samsam1234567
帖數 Posts: 970
回頂端 / Top
其實慣常我對收視無興趣, 我只知自己鐘意睇就會繼續追, 其他人鐘唔鐘意睇我無興趣知亦無興趣理

發表於 Posted on: 2017-10-13 4:38

香BB
帖數 Posts: 1635
回頂端 / Top