tvb.com

 
 
tvb.com
 

想說無線播美劇好慢例如行屍

係電視廣告見到行屍只係去到5定第6季,我本人第7季都睇完好來等緊今年2017年10尾美劇行屍第8季開播,無線真係太慢又話好快同步,真係就算被了錢都係睇唔到最新個季既mytvsuper都幾搵笨。

發表於 Posted on: 2017-05-20 5:42

sdulung
帖數 Posts: 194
回頂端 / Top