tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持930劇集檔回歸週一至週五時段嗎?

支持
7
唔支持
9

總票數 Total Votes: 16

支持930劇集檔回歸週一至週五時段嗎?

1,支持
2,唔支持

發表於 Posted on: 2017-03-14 14:58

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 4962
回頂端 / Top
我覺得依家咁都幾好,反正星期六日嘅綜藝節目都唔係套套好睇,與其播埋啲一式一樣嘅飲食節目,不如播劇好過。

發表於 Posted on: 2017-03-15 22:10

CarolSit1010
帖數 Posts: 230
回頂端 / Top