tvb.com

 
 
tvb.com
 

巾幗梟雄VS城寨英雄

巾幗梟雄好睇D
32
城寨英雄好睇D
63
比較喜歡柴九
31
比較喜歡拳佬
64
比較喜歡四奶奶
39
比較喜歡刁蘭
33
喜歡巾幗梟雄演員陣容
28
喜歡城寨英雄演員陣容
65
紅蝴蝶好聽D
31
從未值得你最好好聽D
55

總票數 Total Votes: 441

巾幗梟雄VS城寨英雄

巾幗梟雄好睇好多、但係套劇已經係7年前既劇
而且好多人都貪新忘舊
巾幗梟雄最高收視47點
城寨英雄最高收視35點

發表於 Posted on: 2016-12-20 15:42

花紫芊
帖數 Posts: 132
回頂端 / Top
城寨英雄D演員陣容不夠巾幗梟雄既好
巾幗梟雄真係好好睇

發表於 Posted on: 2016-12-20 15:56

半糖茉莉
帖數 Posts: 565
回頂端 / Top
祥仔雯女演技高班好多,展鹏定欣根本不是同一level,无得比。

發表於 Posted on: 2016-12-20 16:11

jinqyng
帖數 Posts: 99
回頂端 / Top
巾幗一的雯女比巾幗二的演出自然,第二輯表情屢屢過火。另一位懂放不懂收。目前環境做到放得開好易,導演六成收貨,達到尊業水平絕無謹有,就算有無線也不會稀罕。

發表於 Posted on: 2016-12-21 13:17

瑶瑪
帖數 Posts: 40
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2016-12-24 11:16

Hkcitizen689
帖數 Posts: 390
回頂端 / Top
巾幗梟雄

發表於 Posted on: 2016-12-24 11:17

anti689
帖數 Posts: 367
回頂端 / Top
巾幗梟雄

發表於 Posted on: 2016-12-24 11:17

myworld234
帖數 Posts: 354
回頂端 / Top
巾幗梟雄真的好看.祥雯詮釋也很棒.

發表於 Posted on: 2016-12-29 0:51

萵苣
帖數 Posts: 55
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2016-12-30 7:44

香BB
帖數 Posts: 1660
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2016-12-30 7:44

Samsam1234567
帖數 Posts: 1056
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2016-12-31 0:40

Tiffany2016
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
巾幗梟雄

發表於 Posted on: 2016-12-31 5:41

jyfun
帖數 Posts: 655
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2016-12-31 8:54

ABC0220
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
如果两套剧同年播出,巾帼枭雄一定会比城寨好睇

發表於 Posted on: 2016-12-31 10:31

半糖茉莉
帖數 Posts: 565
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2017-01-03 8:45

Davidwongsl456
帖數 Posts: 493
回頂端 / Top
支持2016視帝

發表於 Posted on: 2017-01-03 13:59

SY168
帖數 Posts: 274
回頂端 / Top
只能說..城寨英雄的題材吸引我多D..
城寨英雄的演員吸引我多D...

發表於 Posted on: 2017-01-03 15:54

米高風
帖數 Posts: 415
回頂端 / Top
General speaking, 城寨吸引我多啲

發表於 Posted on: 2017-01-04 0:07

Wing70128
帖數 Posts: 161
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2017-01-06 2:11

youhoo
帖數 Posts: 2078
回頂端 / Top
紅蝴蝶係咪吳卓羲唱嗰首?

發表於 Posted on: 2017-01-06 2:12

youhoo
帖數 Posts: 2078
回頂端 / Top
如果两套剧同年播出,巾帼枭雄一定会比城寨好睇

發表於 Posted on: 2017-01-07 0:37

Forefafa
帖數 Posts: 504
回頂端 / Top
X2

發表於 Posted on: 2017-01-07 0:37

Forefafa
帖數 Posts: 504
回頂端 / Top
巾幗梟雄

發表於 Posted on: 2017-01-09 9:28

Davidwongsl456
帖數 Posts: 493
回頂端 / Top
巾幗梟雄

發表於 Posted on: 2017-01-09 9:29

Wantmoneywong
帖數 Posts: 374
回頂端 / Top
100%城寨英雄

發表於 Posted on: 2017-01-09 19:07

Jace14
帖數 Posts: 26
回頂端 / Top