tvb.com

 
 
tvb.com
 

大家覺得哪句名言、句子最搞笑、最有意義?

巾幗X雄(唔識打):人生有幾多個十年
22
宮心計:說好話、做好事、存好心
16
公主嫁到:公主駕到~
35
讀心神探:「食漢堡包...漢文帝」
6
其他
8

總票數 Total Votes: 87

大家覺得哪句名言、句子最搞笑、最有意義?

大家覺得哪句名言、句子最搞笑、最有意義?如有其他提議,請提出~

發表於 Posted on: 2010-10-07 20:45

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
中國的會爆炸...XD

發表於 Posted on: 2010-10-07 22:04

傻的嗎
帖數 Posts: 14132
回頂端 / Top
最有意義?
金装四大才子(文征明):
孔曰成仁,孟曰取義...唯其義盡,所以仁至.

發表於 Posted on: 2010-10-08 6:40

justforfit
帖數 Posts: 469
回頂端 / Top
人生有幾多個十年-----最有意義!!!!!!!!!!!!!!!!

發表於 Posted on: 2010-10-08 14:06

鐘學心
帖數 Posts: 284
回頂端 / Top
說好話,做好事,存好心
讓三分,忍三分,退三分
不得貪,不得怨,不得欺,不得惡

發表於 Posted on: 2010-10-08 17:09

yayzerz
帖數 Posts: 794
回頂端 / Top
@justforfit:
電視劇名句呀..........

發表於 Posted on: 2010-10-08 20:07

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
如有其他提議,請提出~

發表於 Posted on: 2010-10-08 20:55

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
1976 TVB劇集 [唔驶问阿贵]

鄭少秋 演 阿貴
這句名言仍然很流行.

發表於 Posted on: 2010-10-09 4:14

justforfit
帖數 Posts: 469
回頂端 / Top
@justforfit:
1976年.......我都未出世,更加未睇過...........

發表於 Posted on: 2010-10-09 13:23

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
大家覺得公主嫁到既公主駕到最搞笑、最有意義呀?

發表於 Posted on: 2010-10-09 17:03

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
d人聽到公主駕到o既反應最搞笑
大駙馬一聽到大公主駕到就嚇到即刻呢埋
金家o係到慶祝o個陣,聽到公主駕到即刻收埋d酒杯

發表於 Posted on: 2010-10-09 17:47

yayzerz
帖數 Posts: 794
回頂端 / Top
@花家姐:
我有睇過公主嫁到,佢地又不至於咁誇張既.......

發表於 Posted on: 2010-10-10 19:15

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
人生有幾多個十年

發表於 Posted on: 2010-10-12 18:43

joey19990911
帖數 Posts: 155
回頂端 / Top
如有其他提議,請提出~

發表於 Posted on: 2010-10-12 20:23

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
如有其他提議,請提出~

發表於 Posted on: 2010-10-14 15:36

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
如有其他提議,請提出~

發表於 Posted on: 2010-10-19 20:34

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
如有其他提議,請提出~

發表於 Posted on: 2010-10-20 20:41

kenh
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
真係有金装四大才子電視劇架!
張家輝張同關詠荷做個套.

發表於 Posted on: 2010-10-24 14:05

Boboau
帖數 Posts: 89
回頂端 / Top