tvb.com

 
 
tvb.com
 

J5奧運會韻律泳主持們好煩

由頭到尾不停講嘢,由其謝教練,情況就好似去睇跳舞比賽或睇戲時,有班人不停係旁邊傾計咁,好煩!比我地欣賞下個比賽啦唔該!

發表於 Posted on: 2016-08-15 0:36

mb_sma67_4fddef143ad8d
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top